Ett steg närmare mot ny domstolsbyggnad i Borås

2021-11-09

Domstolsverket och Borås tingsrätt har funnit en lämplig plats för en domstolsbyggnad på en tomt i centralt läge i staden intill Boråshallen, nära stationen och resecentrum. Den aktuella tomten, fastigheten Laxöringen 14, ägs idag av Borås stad. Domstolsverket har lämnat in en ansökan till Borås stad om ett markanvisningsavtal för att kunna genomföra en offentligt annonserad upphandling av ett hyresavtal avseende en ny domstolsbyggnad på platsen.

Kommunstyrelsen i Borås stad har den 8 november 2021 beslutat att anvisa marken inom Laxöringen 14 till Domstolsverket. Det innebär att planerna för en ny domstolsbyggnad nu kan gå vidare med upphandling av ett hyresavtal.

- Tingsrätten ser verkligen fram emot att vi nu kommer ett steg vidare mot en ny, modern domstolsbyggnad i Borås, säger Peter Broberg, lagman vid Borås tingsrätt.

- Det finns i nuläget inga ritningar eller skisser på en ny byggnad. I den kommande upphandlingen är det upp till respektive anbudsgivare att presentera sitt eget förslag på byggnadens utseende och konstruktion utifrån Domstolsverkets och tingsrättens kravspecifikationer, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.