Ett sambopar som har haft automatvapen i sin lägenhet döms för grovt vapenbrott

2019-03-06

 

När straffets längd bestämdes togs bl.a. hänsyn till att det rört sig om mycket farliga vapen, men att inget talade för att paret själva varit drivande för att vapnen skulle hamna i lägenheten. Eftersom kvinnan haft en mer passiv roll än mannen blev straffet för hennes del kortare.

 

Den man med koppling till Bandidos som åtalats för att bl.a. ha överlämnat vapnen till paret frikändes från grovt vapenbrott. Paret hade enligt tingsrätten i och för sig lämnat utförliga uppgifter om mannens inblandning. Uppgifter från andra tilltalade måste dock bedömas med stor försiktighet och räcker inte för en fällande dom om det inte finns annan viktig bevisning. Någon annan sådan bevisning utöver parets uppgifter fanns inte enligt tingsrätten och därför frikändes mannen.

 

Mannen med koppling till Bandidos dömdes däremot för grovt narkotikabrott gällande cirka 100 gram kokain som hittades i en narkotikagömma i skogen. Straffet för honom bestämdes till fängelse två år. 

 

Både samboparet och mannen med koppling till Bandidos är fortsatt häktade.

 

Senast ändrad: 2019-03-06