Ett rättesnöre i rätten

2021-02-03

Nyligen uppdaterades handlingsregler för professionella aktörer i rättssalen. Förhoppningen är att reglerna ska vara ett stöd till de professionella aktörerna i rättssalen och skapa en god arbetsmiljö.

– Samtidigt ska de verka för att inge förtroende för samtliga närvarande i salen och bidra till att undvika onödig irritation så att fokus istället kan ligga på sakfrågorna, säger Anders Perklev, hovrättspresident Svea hovrätt, som är en av de som arbetat fram handlingsreglerna.

Tillsammans med Petra Lundh, riksåklagare och Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Advokatsamfundet har Anders Perklev arbetat fram handlingsreglerna som numera även omfattar Sveriges Domstolar.

De nya handlingsreglerna ger vägledning och stöd för domare, advokater, och åklagare med avstamp i sex frågeställningar:

Benämning av aktörerna i rättegången Ordning och kommunikation i rättssalen Behovet av kompletterande och klarläggande frågor under rättegången Värderande omdömen om andra domstolsaktörer Information till dem som kallas till domstolen om rollfördelningen i rättegången och om rättegångsordningen Om en aktör uppträder felaktigt eller olämpligt i rättssalen