Ett framgångsrikt år för försöksprojektet snabbare lagföring

2021-01-12

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” är ett regeringsuppdrag med syfte att uppnå en mer sammanhållen lagföringsprocess med minskad handläggningstid. Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och delar ut böter eller bokar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten.

Södertörns tingsrätt ingår i försöksverksamheten sedan januari 2020.

-Det har gått bra. Vi har under 2020 avgjort 2 241 mål inom ramen för snabbare lagföring. Från det att ett mål kommer in till domstolen till dess att domstolen meddelar dom tar det i genomsnitt lite drygt två veckor. I dagsläget har tingsrätten förhandlingar varje vecka i snabbspårsmål. Vi har två förhandlingssalar där förhandlingar pågår hela dagen, men under februari kommer vi att utöka till tre förhandlingssalar i veckan, fortsätter Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertörns tingsrätt.

Alla mål inom försöksverksamheten som kommer till domstolen går inte heller till förhandling. I ungefär 70 % av målen meddelar tingsrätten dom utan att hålla någon förhandling. Det rör sig då om brott där den åtalade riskerar ett bötesstraff, den åtalade inte begär en förhandling och tingsrätten inte ska höra målsäganden eller vittnen.

För Södertörns tingsrätt har snabbspårsmålen nu blivit en stor del av domstolens verksamhet.

- Vi gör bedömningen att snabbspårsmålen under året kommer utgöra ungefär 25 % av de inkommande brottmålen till domstolen. Det arbete som polisen gjort initialt genom att bl.a. lämna information om delgivningstidpunkt underlättar naturligtvis mycket för oss. På så sätt behöver vi inte på samma sätt som i andra mål lägga tid och resurser på att få den åtalade delgiven handlingarna i målet, vilket annars är det vanligaste skälet till att en förhandling måste ställas in, säger rådmannen Fredrik Nydén, som har ingått i en projektgrupp för snabbare lagföring på domstolen.

Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt försök. På nationell nivå ingår förutom Sveriges Domstolar även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Försöksverksamheten startade 2018 i Stockholmsregionen och byggdes under 2020 ut till att innefatta samtliga tingsrätter i Stockholms län samt Gotlands tingsrätt. Vid ingången av 2021 utökades försöket till delar av samtliga polisregioner i Sverige.

Under året planerar tingsrätten dessutom att genomföra brukarundersökningar i snabbspårsmålen för att undersöka hur de som har fått en dom inom ramen för försöksprojektet har upplevt den snabbare hanteringen.

Mer om regeringsuppdraget kan du läsa på länken nedan 

Regeringsuppdragethttps://www.regeringen.se/