Ett fall av Covid i Gamlestaden-målet

2021-03-31

Den tilltalade uppges ha uppvisat symptom under gårdagen och närvarade inte i salen under dagens huvudförhandling. Efter förhandlingsdagens slut fick tingsrätten besked om att den tilltalade testat positivt för Covid 19.

Tingsrätten har informerat inblandade aktörer.

- Det viktigaste nu är att smittspåra och vidta åtgärder för att undvika ytterligare smitta. Nästa planerade huvudförhandlingsdag är onsdagen den 7 april och vi utgår i dagsläget från att den kan äga rum som planerat, säger rättens ordförande Robert Eneljung.