Ett barn som avskärmats från samhället bereds vård med stöd av LVU

2022-07-14

Familjen, som varit hemmahörande i Halland, har under en längre tid i stor utsträckning avskärmat sig från samhället. Barnet har på så sätt förvägrats samhällets resurser som ställs till barns förfogande för att trygga deras rätt till vård och omsorg, t.ex. vad gäller förebyggande hälso- och tandvård. Barnets vårdnadshavare har enligt domstolen brustit i sin omsorg genom att inte se, förstå och prioritera barnets behov.

– Vårdnadshavarnas beteende såsom helhet ger uttryck för en oförmåga att sätta barnets behov framför sina egna. Det finns därför en påtaglig risk för skada i fråga om barnets hälsa och utveckling. Barnet är därför i vart fall under nuvarande omständigheter i behov av vård och denna vård måste säkerställas med stöd av LVU, säger Nathalie Lemaire, rådman.