Ett avgörande om kostnadsansvar efter upphävt konkursbeslut i hovrätten

2022-03-11

Efter kallelse till konkursförhandling genom kungörelsedelgivning uteblev gäldenären och försattes i konkurs. I hovrätten presenterade gäldenären utredning, däribland gåvor som gäldenären erhållit efter konkursbeslutet, som motbevisade insolvenspresumtionen.

Gäldenären har vid fördelning av rättegångskostnaderna ansetts orsaka en onödig rättegång i hovrätten (jfr 18 kap. 3 § rättegångsbalken).