Ett avgörande om kompensation till flygpassagerare vid inställd flygning och om ersättning för rättegångskostnader i småmål

2022-11-24

En flygning från Göteborg till Sotji ställdes in och två passagerare ombokades till en flygning som avgick och kom fram ett dygn tidigare än planerat. Om en flygning ställs in ska passagerarna, enligt flygpassagerarförordningen, erbjudas att välja mellan återbetalning och ombokning. De har också som huvudregel rätt till kompensation med visst belopp som beror på flygningens längd. Kompensationen minskas med 50 procent om passagerare erbjuds ombokning till en flygning med en ankomsttid som inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungliga bokningen med viss tid. Högsta domstolen konstaterar att det av EU-domstolens praxis följer att minskning inte ska göras när en flygning har ställts in och en passagerare har ombokats till en flygning som avgår och kommer fram tidigare än planerat. De två passagerarna får därför full ersättning.

I småmål (dvs. mål där värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet, för närvarande 24 150 kr) kan den vinnande parten få ersättning för högst en timmes rättslig rådgivning vid ett tillfälle för varje instans. Högsta domstolen slår fast att om en privatperson begär ersättning för en timmes rättslig rådgivning och det framgår att han eller hon anlitat professionell juridisk hjälp, finns det normalt inte skäl för domstolen att kräva närmare utredning om det arbete som lagts ned eller partens kostnad för detta.