Ett år på kammarrätten och Migrationsöverdomstolen

2022-02-21

- Kammarrätten har bland annat dömt i mål om riskkapital, mål om elektronisk kommunikation, socialförsäkringsmål samt i mål om offentlighet och sekretess. Migrationsöverdomstolen avgjorde ett 20-tal prejudikat som är vägledande för migrationsdomstolarna och Migrationsverket, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.

Syftet med att göra en verksamhetsberättelse är, som framgår av ordet, att berätta om vad som händer på Sveriges största kammarrätt som också är sista instans inom migration och elektronisk kommunikation. Du kan bland annat läsa om hur kammarrätten har organiserat hanteringen av de många målen om korttidsstöd under pandemin, om domarrollens utveckling över tid och om ett internationellt projekt för att stärka och effektivisera rättsväsendet i Bosnien och Hercegovina. För dig som är intresserad av hur arbete praktiskt går till på en domstol finns intervjuer med domare och domstolshandläggare där de berättar om sin roll samt en artikel om digitaliseringen av målhanteringen.

- Förvaltningsrättsliga avgöranden är betydelsefulla för vårt samhälle och för den enskilde medborgaren. Kammarrätten har här ett viktigt uppdrag som våra medarbetare hanterar med stolthet och respekt. I vår verksamhetsberättelse får du en glimt av allt det viktiga arbete domstolen utförde under 2021, säger Stefan Holgersson.