Ett antal programtjänster får inte tillstånd att sända tv i marknätet

2020-04-01

Myndigheten för press, radio och tv beslutade den 18 februari 2020 att ge 48 programtjänster tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet under perioden den 1 april 2020 – 31 december 2025. Tillstånd gavs inte till 31 olika programtjänster däribland BBC Brit, Boomerang, Disney Junior och Disney Channel. Cartoon Network fick enbart rätt att sända tv mellan kl. 06.00 och 18.00.

- Vid ett urval som detta ska hänsyn t.ex. tas till att sändningsutrymmet används för olika programtjänster, detta för att sändningarna ska tillgodose olika intressen och smakriktningar. Vid urvalet ska också säkerställas att flera av varandra oberoende programföretag kan konkurrera om tittarnas uppmärksamhet. Förvaltningsrätten har precis som Myndigheten för press, radio och tv funnit att BBC Brit, Boomerang, Disney Junior, Disney Channel och Cartoon Network i urvalet får stå tillbaka till förmån för andra kanaler, säger rådmannen Mats Mossfeldt.