Eskilstuna tingsrätts nya lokaler högtidligt invigda

2023-02-02

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och två förhandlingssalar i den nya domstolsbyggnaden är utformade som säkerhetssalar.

- Vi flyttade ju in i de nya lokalerna redan i höstas och kan konstatera att de är ett stort lyft både för tingsrättens medarbetare och för alla aktörer, inte minst ur säkerhetssynpunkt, säger Tord Pettersson.

Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket, konstaterar att den långa och för alla parter många gånger ganska prövande om- och tillbyggnaden har resulterat i mycket fina och ändamålsenliga domstolslokaler.

- Eftersom vi har specialanpassade lokaler så är det särskilt roligt att projektledningen så väl lyckats utveckla gamla myntverkets lokaler efter våra krav – inte minst ur miljösynpunkt är det tillfredsställande att kunna återanvända en gammal fin byggnad, säger Harald Pleijel.

Beatrice Ask, landshövding i Södermanland, och Tord Pettersson, tf lagman för Eskilstuna tingsrätt, invigde Eskilstuna tingsrätts nya lokaler.