Eskilstuna tingsrätts dom den 6 juli om åtalet för Hedlandetmordet

2020-07-06

Kvinnan har stått åtalad för mord och brott mot griftefriden samt för grovt bedrägeri, medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning, allt avseende mannen respektive hans dödsbo. Kvinnan och mannen var ett par sedan 2015 och bodde tillsammans på olika ställen i Västmanland. Den 10 december 2018 anmälde mannens pappa honom försvunnen då ingen närstående fått kontakt med honom. I samband med mannens försvinnande görs ett antal transaktioner från hans företags konto samt hans privata konto. Samtliga överföringar görs till kvinnans konto.

I tingsrätten har målsägandena, dvs. mannens föräldrar, syskon och barn hörts samt ett stort antal vittnen såsom poliser, jägare, lantbrukare på Hedlandet, boende i Bälgviken och i en mindre ort i Västmanland, rättsläkare och forensiker. Det finns inga åsyna vittnen till händelsen med mannens död. Bevisningen har mestadels bestått av indicier.

Kvinnan har nyttjat sin rätt att tiga under rättegången såsom hon i princip gjort under förundersökningen. En omfattande skriftig bevisning har åberopats. Huvudförhandlingen har pågått i 11 dagar.

Tingsrätten friar kvinnan beträffande åtalet för mord.

Beträffande åtalet för mord konstaterar tingsrätten att varken obduktionsrapporten eller rättsläkaren har kunnat fastställa dödssätt eller dödsorsak för mannen. Flera alternativa händelseförlopp kan tänkas. Åtalet för mord ogillas därför.

Kvinnan döms för brott mot griftefriden och grovt bedrägeri genom olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning. Hon döms också till att utge skadestånd till dödsboet på grund av brottet.

För brotten döms kvinnan till fängelse i 2 år och 7 månader. Då hon har varit häktad sedan den 28 december 2018 på grund av misstanke om mord får hon avräkna den häktningstiden. Hon försattes på fri fot vid huvudförhandlingens slut.