Ersättning för kränkning vid förtal

2022-10-07

En person hade på sociala medier delat en artikel med uppgifter som innebar förtal och ålagts att betala kränkningsersättning till den skadelidande. Tingsrätten bestämde skadeståndet till 10 000 kr. Hovrätten fann att ersättningen skulle stanna vid 5 000 kr, bl.a. av det skälet att den som kränkts genom förtalet redan hade fått ersättning av andra personer som delat samma uppgifter.

Högsta domstolen har prövat om storleken på kränkningsersättningen vid förtal ska påverkas av att andra personer sprider samma uppgifter och får betala skadestånd för detta. Domstolen konstaterar att ett förtalsbrott är fullbordat när en förtalsgrundande uppgift är lämnad till någon annan, och att varje vidarespridning utgör ett separat brott när sådana uppgifter delas med andra på internet. Varje vidarespridning utgör därmed en ny handling som ger rätt till ersättning av var och en som har spridit uppgiften vidare för den skada som vars och ens handling innebär. Storleken på ersättningen ska som utgångspunkt inte påverkas av att den skadelidande kan ha rätt till ersättning av andra som har spridit samma uppgifter.

Högsta domstolen kom fram till att spridandet av uppgifterna i den delade artikeln utgjorde förtal och innebar en allvarlig kränkning av den utpekades integritet. Den person som delat artikeln var därmed skyldig att ersätta den skadelidande för kränkningen. Ersättningen skulle inte påverkas av att andra som delat uppgifterna också kunde vara skyldiga att betala ersättning för sina spridningar.