Erik Nymansson har valts till ny chefsjustitieombudsman

2021-06-14

Erik Nymansson är sedan elva år tillbaka justitieråd i HFD. Dessförinnan var han expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

Han efterträder nuvarande chefs-JO Elisabeth Rynning som även hon har en bakgrund från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer här:Justitieråd