Entledigande av styrelseledamöter i en stiftelse

2019-04-26

Styrelseledamöter i en stiftelse sålde en av stiftelsens fastigheter till en bostadsrättsförening där de själva hade intressen. De har ansetts vara jäviga. Agerandet har rört frågor av stor betydelse för stiftelsen.

En styrelseledamot i en stiftelse ska enligt Högsta domstolens beslut undvika jäv även om ledamoten anser sig handla i stiftelsens intresse. Denna skyldighet är så central att ledamoten kan entledigas av domstol om skyldigheten åsidosätts vid behandling av en fråga som är av stor betydelse för stiftelsen och åsidosättandet innebär risk för skada för stiftelsen.

Bifogade filer: Ö 3574-18 Senast ändrad: 2019-04-26