En vid tidpunkten psykiskt sjuk persons agerande med kniv är inte förberedelse till mord/grov misshandel

2018-12-14

 

Den åtalade mannen var till följd av narkotikamissbruk allvarligt psykiskt störd vid tidpunkten och gick öppet i Malmö med en kniv i sin hand till dess att han greps av polis. Enligt mannen ville han få tvångsvård och mådde så dåligt att han inte längre orkade eller ville leva, bl.a. därför bar han kniv synligt med tanken att han då skulle bli skjuten av polis.

 

Domstolen har nu prövat det straffrättsliga ansvaret grundat på åklagarens påstående om att mannen, genom sitt mående, sitt handlande och vissa uttalanden han gjort inför polis och läkare, gjort sig skyldig till bl.a. förberedelse till mord alternativt grov misshandel.

 

Vad som är utrett om mannens direkta uttalanden och innebörden av dessa samt hans handlande i övrigt innebär inte att det är bevisat att mannen vid införskaffandet av kniven beslutat sig för att senare döda eller skada okända och därmed fullborda mord eller grov misshandel. Mannen har därmed inte gjort sig skyldig till en straffbar förberedelse till brott.  

 

Mannen döms däremot för narkotikabrott, knivinnehav och för att i samband med gripandet ha hotat två poliser. ?

"?Utifrån de brott mannen döms för är en skyddstillsyn med föreskrifter om behandling och insatser avseende missbruk av narkotika samt psykisk ohälsa den påföljd som, såvitt domstolen kan styra över, bäst kan antas bidra till att den dömde avhåller sig från fortsatt brottslighet", säger rådmannen Li Österman.

Senast ändrad: 2018-12-13