En samlad lista över namnen på Högsta domstolens avgöranden

2019-05-27

?Många, men inte alla, prejudikat ges numera en benämning. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att, utöver målnummer och NJA-nummer, förenkla igenkännandet av och hänvisningar till rättsfallet.

För avgöranden meddelade 2017 eller senare har det även tidigare varit enkelt att hitta namnet på webbplatsen. Namnet har stått inom parentes under beskrivningen av avgörandet och målnumret. Många gånger namnges dock äldre rättsfall i samband med att de omnämns i ett nytt avgörande. Sådana namn på äldre rättsfall har inte varit lika enkla att hitta på webbplatsen.

Nu har en samlad lista över namnen sammanställts och finns utlagd på webbplatsen. Listan kommer att hållas uppdaterad med de namn som tillkommer i nya avgöranden.

Bifogade filer: Döpta rättsfall Senast ändrad: 2019-05-27