En person som fuskat vid högskoleprovet har dömts för osann försäkran, grovt brott.

2021-03-02

Den som deltar i högskoleprovet ska i anslutning till provet lämna en försäkran på heder och samvete att han eller hon inte har använt några otillåtna hjälpmedel.

I det fall som Högsta domstolen har behandlat hade en provdeltagare använt otillåtna hjälpmedel av tekniskt avancerat slag, så att han genom hörsnäcka hade varit uppkopplad till ett företag som lämnat honom svar på frågorna. Han hade trots det undertecknat en försäkran om att han inte hade använt några otillåtna hjälpmedel.

Högsta domstolen har kommit fram till att gärningen ska bestraffas som osann försäkran, grovt brott. Som skäl för att rubricera gärningen på detta sätt har domstolen hänvisat till bl.a. att mannens försäkran innebar en mycket påtaglig avvikelse från de verkliga förhållandena och att han med sitt agerande syftat till att skaffa sig en otillbörlig fördel på annans bekostnad. Påföljden för brottet har bestämts till villkorlig dom och dagsböter.