En person släppt i Sigma-målet

2020-01-13

Bland de femton personer som åtalades vid Göteborgs tingsrätt i höstas fanns en kvinna från Litauen som beträffande en händelse åtalades för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling. Sedan den åtalspunkt som riktades mot bl.a. kvinnan gåtts igenom begärde kvinnan att tingsrätten skulle pröva om hon skulle fortsätta vara häktad i målet. Målet är omfattande och huvudförhandlingen beräknas vara avslutad i maj 2020. Åklagarna motsatte sig att kvinnan skulle släppas.

Tingsrättens prövning resulterade i att häktningsbeslutet beträffande kvinnan hävdes och att hon omedelbart försattes på fri fot.

Rätten har varit enig.Frågor från media kan ställas till rådmannen Anna Hannell, anna.hannell@dom.se,  så återkommer hon så snart som möjligt.Beställning av dom eller andra handlingarBeslutet kan beställas genom ett e-postmeddelande till gbg.tingsratt@dom.se