En person döms för två mord i en källarlokal i Sätra

2020-02-12

- Att rätten fäller en av de tilltalade beror på hans agerande innan gärningarna, att hans DNA har påträffats på patronhylsor på brottsplatsen och att han har hanterat offrens mobiltelefoner efter gärningarna. Den andre tilltalade har däremot inte kunnat knytas till brottsplatsen, säger Eva-Lena Norgren, rättens ordförande.

Eftersom den tilltalade som döms gjort sig skyldig till två fall av mord och det finns försvårande omständigheter vid gärningarna har tingsrätten kommit fram till att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse.

- Offren har tvingats ner i ett trångt utrymme där de inte hade möjlighet att fly, de har tvingats av sina kläder och ner i sittande position. Det har varit fråga om rena avrättningar och offren måste ha känt stark dödsångest, förklarar Eva-Lena Norgren.

Offrens efterlevande har bl.a. fått ersättning för personskada i form av psykiskt lidande med 60 000 kr, enligt gällande praxis.

Rättegången har tagits om eftersom den tidigare ordföranden i målet blev sjuk efter avslutad förhandling. Vid den nya förhandlingen har förhör från den tidigare förhandlingen spelats upp med ljud och bild.

Den som vill beställa domen kan göra det genom att använda länken nedan

 E-posta avdelning 1