Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Betydelsen för tredje man av en återvinning i konkurs

2024-07-18

 Högsta domstolen har avgjort ett mål som gäller vilken betydelse en återvinning som skett i en konkurs har för två personer som inte var parter i återvinningen, men vars skulder hade infriats till följd av den rättshandling som återvanns.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot att utlämna en person till Turkiet

2024-07-12

 Högsta domstolen har i ett yttrande enligt utlämningslagen kommit fram till att det finns hinder mot att utlämna en person till Turkiet eftersom det finns risk för att han där kommer att förföljas och utsättas för tortyr.

Share Öppna i ny flik

En lärare frikänns från sexuellt ofredande

2024-07-10

 En kommentar av en högstadielärare avseende en elevs kropp har inte ansetts ha en så tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar

Share Öppna i ny flik

En dom om plan- och bygglagen

2024-07-10

 Högsta domstolen har uttalat sig om vilken betydelse ett startbesked har när en byggnadsnämnd ska ta ställning till om slutbesked ska meddelas

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2024-07-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat s.k. följd-pt i mål om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid blandad verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2024-07-05

 Regeringen har den 4 juli utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Tillgrepp av fortskaffningsmedel förutsätter inte att motorn används

2024-07-04

 Två personer som tog en båt som låg förtöjd vid en brygga och med den drev längs med Umeälven har dömts för tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Share Öppna i ny flik

Vårdnadshavares behörighet att föra barnets talan om underhållsbidrag för förfluten tid

2024-07-02

 En tidigare boendeförälder som är vårdnadshavare för barnet är behörig att företräda barnet i fråga om underhållsbidrag för förfluten tid.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-07-02

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-28

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4256-24.