En kvinna och en man döms i målet om människohandel

2021-03-30

Tre personer åtalades vid Malmö tingsrätt för människohandel alternativt grovt koppleri genom att de tillsammans utnyttjat två kvinnors utsatta belägenhet och vilselett dem om att de skulle få behålla förtjänsten om de arbetade som prostituerade i Sverige. En fjärde person åtalades för grovt koppleri avseende en av kvinnorna.

En kvinna döms för människohandel avseende båda målsägandena. En man frias för detta brott men döms för grovt koppleri för att han främjat sexhandeln av en av målsägandena. En tredje person, som åtalats för att ha lånat ut sitt bankkonto och sin lägenhet, frias men döms för ett ringa narkotikabrott. En fjärde person var åtalad för att ha satt in sin lön på ett konto som den dömda kvinnan disponerade, men detta har tingsrätten inte ansett vara att främja koppleri, varför han frias.

Det finns stark stödbevisning för målsägandenas berättelser. Av deras uppgifter framgår att den dömda kvinnan utnyttjat deras utsatta situation och vilselett dem för att förmå dem att prostituera sig. Kvinnorna har förmåtts ta emot många sexköpare, ibland fler än tio, per dag men inte fått del av förtjänsten. Däremot saknas bevisning om att den dömde mannen vilselett kvinnorna, men väl att han har tagit hand om förtjänsten för en av dem.

Tingsrätten har bedömt att straffet för kvinnan motsvarar fängelse i fyra år och för mannen drygt två år. Eftersom båda varit häktade med restriktioner och kvinnan fött barn i häktet, ska straffen reduceras något. Fängelsestraffet blir därför tre år och nio månader för kvinnan och två år för mannen.

Kvinnan ska också betala skadestånd till de båda offren med sammanlagt 350 000 kr och mannen med 40 000 kr till den ena kvinnan. Vinsten från brotten har uppgått till 1,1 miljon kr, av detta belopp, efter vissa avdrag, förverkas 800 000 kr av den dömda kvinnan och 220 000 kr av den dömde mannen.

Tingsrätten har även beslutat att den dömda kvinnan och mannen ska vara kvar i häkte till dess påföljden kan verkställas. Båda ska utvisas efter avtjänat straff och förbjuds att återvända på tio år.