En fiberförening var en ideell förening som kunde träffa avtal och vara part i ett skiljeförfarande

2022-06-30

Enligt rättspraxis kan en sammanslutning vara en ideell förening med rättskapacitet om den har antagit stadgar med visst innehåll. Det ställs även vissa krav på sammanslutningens ändamål och verksamhet.

Enligt Högsta domstolen har fiberföreningen, som bedrivit ekonomisk verksamhet, ett ideellt ändamål enligt stadgarna. Eftersom det inte har visats att fiberföreningen haft något annat ändamål än det som angetts i stadgarna, anser Högsta domstolen att den haft rättskapacitet som ideell förening.