En domstolschef döms för långsam handläggning vid domstolen

2021-03-04

De tre tvistemål som omfattades av åtalet var mot slutet av lagmannens tid som chef för domstolen omkring fem till sju år gamla. Den rådman som var ansvarig för målen hade då inte på flera år vidtagit några handläggningsåtgärder i målen. Både rådmannen och lagmannen dömdes av hovrätten för tjänstefel. Högsta domstolen har nu överprövat domen mot lagmannen.

Enligt Högsta domstolen borde lagmannen ha skaffat sig mer information om målen och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med situationen. Detta hade han kunnat göra utan att det skulle ha inkräktat på rådmannens självständighet. Genom sin underlåtenhet anses lagmannen ha åsidosatt vad som gällde för uppgiften som lagman.

Även Högsta domstolen har därför dömt lagmannen för tjänstefel. Påföljden har bestämts till dagsböter.