En dom om marknadsföring och försäljning av vin från utlandet genom e-handel

2023-07-07

Systembolaget väckte talan mot ett danskt bolag och dess svenska moderbolag och yrkade att bolagen med stöd av marknadsföringslagen skulle förbjudas att marknadsföra försäljning av bl.a. vin till konsumenter i Sverige med transportörer som anlitas av eller förmedlas genom bolagen.

Enligt Högsta domstolen visar utredningen att det var det danska bolaget som genom e-handel sålde vin till konsumenter i Sverige. Det danska bolaget var etablerat i Danmark och vinet levererades till Sverige av en transportör som det danska bolaget anlitat. Det danska bolaget köpte tjänster avseende bl.a. ekonomi, it och kundtjänst av det svenska moderbolaget, men utredningen visade inte att någon försäljningsverksamhet hade ägt rum på plats i Sverige.

Enligt Högsta domstolen framgår av alkohollagen och dess förarbeten att sådan distanshandel som var aktuell i målet inte strider mot alkohollagen, utan ska ses som en tillåten form av privatinförsel. Marknadsföringen har därför inte varit otillbörlig. Högsta domstolen har avslagit Systembolagets talan.