En dom om kränkande fotografering

2022-12-16

Brottet kränkande fotografering innebär att det är straffbart att olovligen och i hemlighet fotografera någon som befinner sig bl.a. inomhus i en bostad. Fotograferingen är inte straffbar om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

Enligt Högsta domstolen var det i och för sig förståeligt att pappan ville ha ett fotografi av dottern, men det var ändå inte försvarligt att fotografera henne i bostaden utan att ha fått samtycke till fotograferingen eller i förväg ha uppmärksammat om den. Pappan dömdes för kränkande fotografering. Högsta domstolen sänkte antalet dagsböter.