En av de dömda för morden i Malexander får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2020-10-22

Mannen som har sökt om omvandling av sitt livstidsstraff dömdes den 7 juni 2000 av Göta hovrätt till livstidsfängelse för mord på två polismän i Malexander, försök till mord, grovt rån i tre fall och försök till grovt rån. Mannen dömdes därefter i december 2006 av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott, grovt brott. Domen avsåg gärningar som begicks år 1993 när han deltog i den väpnade konflikt som pågick i Bosnien Hercegovina. Stockholms tingsrätt förordnade att det tidigare utdömda livstidsstraffet även skulle avse denna brottslighet.

I dagens beslut konstaterar tingsrätten att mannen under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat ägna sig åt studier, utföra förtroendeuppdrag, genomgå samtliga behandlings- och påverkansprogram som erbjudits av Kriminalvården och engagera sig i Fryshusets EXIT-verksamhet.

Manen har gjort sig skyldig till ett antal överträdelser av verkställighetsregler, dock har överträdelserna inte varit av sådan art att de i sig talar emot en omvandling av livstidsstraffet.

Tingsrätten bedömer att det finns en konkret och beaktansvärd risk för att mannen återfaller i allvarlig brottslighet. De skyddsfaktorer som mannen utvecklat uppväger inte i tillräcklig grad de riskfaktorer som finns för återfall i brottslighet av allvarligt slag varför det saknas förutsättningar för att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. Tingsrätten avslår hans ansökan.