En 52-årig man döms för mord m.m. till fängelse på livstid

2020-06-18

Tingsrätten har funnit det utrett att mannen berövat en 50-årig kvinna, som han var sambo med, livet genom att skjuta henne med ett hagelgevär. Han har därefter beväpnad med geväret och tillhörande ammunition begett sig till en manlig bekant till kvinnan i avsikt att beröva även denne livet.

Tingsrätten har funnit att mannen begått gärningarna med uppsåt och att han ska dömas till ansvar för mord och förberedelse till mord.

Mannen var övertygad om att kvinnan bedrog honom och hade under flera månader innan händelsen övervakat henne med ljud och bild i det gemensamma hemmet. Han döms därför även för olovlig avlyssning och kränkande fotografering. Kvinnan hade dagen innan hon berövades livet ombett mannen att flytta.

Tingsrätten har funnit att omständigheterna vid gärningarna sammantaget är så försvårande att straffet ska bestämmas till fängelse på livstid.