En 25-årig kvinna och en 30-årig man döms för grova sexualbrott mot två små barn

2020-07-30

Tingsrätten har funnit att kvinnan ska dömas för i princip samtliga åtalade sexualbrott riktade mot de närstående barnen. Hon döms även för grovt barnpornografibrott och två fall av kränkande fotografering. Påföljden bestäms till fängelse i tio år. Hon ska kvarbli i häkte. Höga skadestånd till barnen har också dömts ut.

När det gäller mannen har han fällts till ansvar som anstiftare på några åtalspunkter men frikänts från merparten. I avsaknad av konkret stödbevisning, såsom chattkonversationer eller liknande, har tingsrätten kommit fram till att åklagaren inte lyckats bevisa att mannen medverkat till merparten av brottens tillkomst. Det han dömts för är dock allvarliga brott som har ett högt straffvärde. Mannen döms också för grovt barnpornografibrott. Påföljden bestäms till sex och ett halvt års fängelse. Han ska kvarbli i häkte. Även mannen ska i viss utsträckning betala skadestånd till barnen.

– Det är mycket allvarliga sexualbrott som kvinnan och mannen nu döms för. Flertalet gärningar har riktats mot det äldre barnet, som var i 3–4 årsåldern när brotten begicks. Filmmaterialet som presenterats för tingsrätten har bitvis innehållit mycket påfrestande sekvenser. Mot denna bakgrund har långa fängelsestraff och höga skadestånd dömts ut, säger Peter Syrén, rådman i förstärkningsstyrkan inom Sveriges Domstolar.

Det var hösten 2019 som bekanta till kvinnan upptäckte att det fanns egenproducerat barnpornografiskt material på en dator i hennes bostad. De överlämnade datorn till polisen. Åklagaren väckte sedan åtal mot kvinnan såsom gärningsman och mot en manlig bekant för att denne medverkat till brotten genom att ha främjat och förmått kvinnan till att utföra dem, så kallad anstiftan.

Kvinnan har till stora delar erkänt gärningarna men framhållit att hon är helt oförstående inför hur det kunde bli så här. Hon skulle aldrig ha agerat på det här viset om inte den nu aktuelle mannen krävt detta och i detalj instruerat henne hur hon skulle gå tillväga. Mannen har förnekat att han påverkat kvinnan till att begå brott. Han har vidgått att han i flera fall tagit emot filmmaterial som kvinnan skickat till honom efter att hon hade gjort filminspelningarna. Enligt mannen krävde kvinnan att han av olika anledningar skulle ha detta material.