En 19-årig kvinna döms efter trafikolycka i Sörfors i maj 2020

2021-03-04

Den 19-åriga kvinnan skjutsade fem jämnåriga ungdomar från Hassela till Sundsvall. Efter en omkörning körde hon av vägen. Vid olyckan omkom fyra av ungdomarna och en fick allvarliga skador. Åklagaren har åtalat kvinnan för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada, grovt brott.

Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att åklagaren styrkt brotten i den senare delen av bilfärden, när kvinnan körde om en EPA-traktor och sedan av vägen, men att det saknats övertygande bevisning om att hon varit vårdslös i sin körning under hela bilfärden. Tingsrätten menar att utredningen visar att kvinnan haft ett riskfyllt körsätt vid omkörningen, att hon gjort omkörningen med en fart som väsentligt överstigit den föreskrivna hastigheten och att hon strax därefter tappat kontrollen över bilen. Även om det var låg trafikintensitet och goda vägförhållanden har kvinnan betydligt överskridit vad trafiksäkerheten och hänsyn till omständigheterna i övrigt krävt.

Vidare konstaterar tingsrätten att kvinnan skjutsat fem ungdomar varav endast en använde bilbälte. När hon körde bilen under sådana förhållanden måste hon ha insett att det fanns risk för att ungdomarna skulle kunna dö eller skadas genom hennes körning. Hon har genom sitt körsätt varit oaktsam i förhållande till ungdomarnas död samt till de skador som en av ungdomarna ådrog sig.

Övrigt

Kontaktperson och kontaktuppgifter: Lagmannen Lars-Åke Johannson, 060-18 67 50.

Beställa handlingar: sundsvalls.tingsratt@dom.se