Eksjö tingsrätt meddelar dom i målet om våldtäkt på en skola i Nässjö.

2018-11-30

Tingsrätten dömer den åtalade för våldtäkt, olaga hot och sexuellt ofredande när det gäller de gärningar som riktats mot en lärare i Nässjö. Tingsrätten dömer även den åtalade för ytterligare brott, bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel och brukande av falsk urkund. Påföljden bestäms till fängelse i två år varvid tingsrätten beaktat den åtalades ålder. Målsäganden får begärt skadestånd för kränkning om sammanlagt 110 000 kr.

När det gäller åtalet för våldtäkt, olaga hot och sexuellt ofredande har tingsrätten funnit att de uppgifter som målsäganden lämnat är sådana att de ska läggas till grund för tingsrättens dom. Tingsrätten har bedömt att målsäganden är trovärdig och att hon lämnat tillförlitliga uppgifter som sammantaget med beaktande av den skriftliga bevisningen och de av åklagaren åberopade vittnesmålen utgör sådan bevisning att åtalet i dessa delar är styrkt. Den sexuella handling målsäganden utsatts för är att jämställa med samlag och ska bedömas som våldtäkt.

Tingsrätten har bedömt att straffvärdet uppgår till närmare tre års fängelse varvid straffmätningsvärdet är fängelse i två år. Den åtalade ska också vara kvar i häkte.

Senast ändrad: 2018-11-30
 
Warning1