Efter Riksrevisionens rapport: ”Domstolsverket arbetar med frågan”

2021-10-21

- Synpunkterna och förslagen från Riksrevisionen blir ett bra stöd i det förbättringsarbete som redan pågår och där vi nyligen redovisat en analys av kostnaderna för regeringen. Detta är väl i linje med våra analyser så här långt. Vi återkommer till våren med förslag i vår slutrapport till regeringen, säger Leif Eriksson, Domstolsverkets ekonomidirektör.

Riksrevisionen har granskat om tingsrätterna och Domstolsverket har en tillräckligt bra kontroll över hur man hanterar ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden i samband med brottmål. I en rapport som släpptes idag, torsdag 21 oktober, konstaterar Riksrevisionen bland annat att kontrollen inte är betryggande, att systemet är föråldrat och att Domstolsverket har kapacitet att ge mer stöd till domstolarna.

Högprioriterat arbete

Riksrevisionen lämnar också rekommendationer till Domstolsverket, bland annat att ta fram riktlinjer, bistå tingsrätterna med återkoppling och utreda om systemet för kostnadsräkningar kan digitaliseras med syftet att Domstolsverket tar ett större helhetsansvar.

- Detta är och kommer att vara ett högprioriterat arbete för Domstolsverket framöver. Ytterst är det en förtroendefråga för Sveriges Domstolar och i en förlängning även för rättsstaten och vår demokrati, säger Leif Eriksson.

Därför ökar ersättningarna

Så sent som 1 oktober i år redovisade Domstolsverket på uppdrag av regeringen en analys över orsakerna till att kostnaderna ökat. Analysen visar att ökningen i huvudsak beror på allt fler mål vid tingsrätterna men också på den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen. 1 mars 2022 ska en slutrapport lämnas till regeringen med förslag på åtgärder för att få en bättre kostnadskontroll.

Domstolsverket kommer nu att gå igenom rapporten och ta med Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget om hanteringen av ersättning till rättsliga biträden.

 

Mer om ersättningssystemethttps://www.domstol.se/