Dubbelmordet i Vallentuna

2021-03-12

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som idag meddelat sin dom.

Hovrätten dömer den ene av de tilltalade för båda morden till fängelse på livstid. Han ska vara kvar i häkte tills han börjar avtjäna straffet. Åklagaren hade i hovrätten gjort gällande att han begått mordet på mannen ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan person. Hovrätten har bedömt att det inte finns några andra möjliga gärningsmän än de tilltalade och att det är uteslutet att den medtilltalade ensam tagit initiativ till och utfört mordet på mannen.

Hovrätten frikänner den andre tilltalade från åtalet för mordet på kvinnan. Han döms enbart för rånet mot paret till fängelse i fyra år. Hovrätten har genom ett tidigare beslut släppt honom från häkte. Enligt hovrätten räcker inte den bevisning som åklagaren åberopat för att visa att han deltagit i utförandet av mordet på kvinnan eller att utesluta möjligheten att hans medtilltalade ensam begått mordet. Två av hovrättens fem ledamöter ville fälla honom för mordet på kvinnan.