Domstolsverket öppnar nytt lokalkontor i Umeå

2022-08-19

- Etableringen av ett nytt lokalkontor i Umeå ökar möjligheterna för Domstolsverkets verksamheter att ge service och stöd samt driva utveckling närmare domstolarna i norra delen av landet. Utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv känns det också viktigt att Domstolsverket finns representerade i norr, säger Thomas Rolén.

Ökar möjligheterna att rekrytera och säkra rätt kompetens

Erik Sundström är hovrättspresident vid Hovrätten för Övre Norrland. Han är väldigt positiv till etableringen av ett nytt lokalkontor.

- Det här är en fantastisk nyhet! Etableringen innebär att vi kan erbjuda ett kvalificerat juridiskt arbete för de assessorer som är intresserade av att arbeta som domare i framtiden. Den här typen av jobb som Domstolsverket erbjuder är en fin merit och etableringen kommer underlätta rekryteringen av domare i den norra delen av landet. Idag har vi många duktiga assessorer, men de väljer ofta att flytta söderut, till storstäderna där jobb finns, säger han.

Rekrytering sker successivt

Det är ännu inte klart hur många som ska vara anställda på det nya lokalkontoret. Rekrytering kommer ske successivt utifrån framtida behov. Till en början kommer de anställda erbjudas arbetsplatser i hovrättens lokaler i Umeå.

Beslut inom kort

Etableringen av nytt lokalkontor har behandlats i samverkan med facken och ett formellt beslut kan tas inom kort.