Domstolsverket föreslår utvidgad beredskap för tingsrätterna – ska stärka rätten till försvarare

2019-05-02

Domstolsverket fick den 7 mars i uppdrag av regeringen att lämna förslag för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentliga försvarare. Bakgrunden till uppdraget är EU:s rättshjälpsdirektiv. Direktivet innebär att förordnande av försvarare ska fattas av en behörig myndighet utan onödigt dröjsmål.

- Domstolsverket har på den korta tid som stått till förfogande för uppdraget arbetat intensivt och i samverkan med domstolar och berörda aktörer. Vi har nu tagit fram ett förslag som redovisats till regeringen, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

Det förslag som Domstolsverket nu lämnar innebär i korthet följande förändringar:

Tingsrätterna ska ha utvidgad beredskap för att förordna offentliga försvarare i särskilt brådskande fall. Beredskapen ska finnas klockan 17-24 årets alla dagar. Samtliga tingsrätter i landet delar på beredskapen, i två geografiska områden. Bemanningen sköts enligt ett rullande schema, och bygger på att en domare har beredskap i varje område. 

Domstolsverket föreslår att den utvidgade beredskapen införs den 1 januari 2020.  

Bifogade filer: Redovisning av regeringsuppdrag om utvidgad beredskap 2019-05-02 Senast ändrad: 2019-05-02