Domstolarnas nätverk fungerar igen

2021-11-19

Felet upptäcktes på morgonen och har bland annat inneburit att webbplatserna legat nere och det har inte heller gått att nå domstolarna via mejl. Sedan klockan 11 fungerar nätverket åter igen som det ska.

- Den här typen av avbrott är väldigt ovanliga, men jag ser väldigt allvarligt på den här incidenten. Vi på Domstolsverket kommer nu att gå till botten med vad som orsakat avbrottet och arbeta för att ytterligare minska risken att detta inträffar igen säger Lena Nilsson, IT-direktör vid Domstolsverket.

- Att våra IT-system fungerar som de ska är en självklarhet och ett prioriterat område för Domstolsverket och en förutsättning för att domstolarnas verksamhet ska fungera. Den här typen av avbrott är baksidan av den digitala utvecklingen, som många företag och myndigheter brottas med, säger Lena Nilsson.