Döms att betala 64 000 kr i böter för drönarfilmer utlagda på Youtube

2022-02-25

Hovrätten konstaterar att mannen, som tidigare frikänts av tingsrätten, varken sökt eller fått tillstånd för spridning av filmerna innan han publicerat dessa på Internet. Eftersom hovrätten bedömer att filmerna krävde ett så kallat spridningstillstånd från Lantmäteriet innan de publicerades, döms han för 15 brott mot lagen om skydd för geografisk information.

Hovrätten anser dock att fyra av drönarfilmerna och en film tagen genom rutorna på ett flygplan ska rubriceras som ringa brott som inte är straffbara.

Påföljden bestämdes till 160 dagsböter om 400 kronor vardera.

Hovrätten var inte enig då en domare endast ville döma mannen för två av filmerna.