Domen i det s.k. taximålet

2019-12-11

För att beställa domen imorgon kan ni maila till

angermanlands.tingsratt@dom.se

och skriva att ni önskar domen i mål B1379-18.