Domen i det s.k. Casinomålet meddelas den 24 januari

2020-01-15

På grund av domens omfattning kommer den att kopieras på USB-minne och expedieras i det formatet.

Tingsrätten kommer i samband med att domen ges att publicera ett pressmeddelande på tingsrättens hemsida. En sammanfattning av domen kommer även att finnas tillgänglig.

Om man önskar ta del av domen (via USB-minne) kan man anmäla det till tingsrätten. En sammanfattning kommer även att finnas tillgänglig och denna kan skickas med e-post. Om man vill beställa domen via USB eller sammanfattningen via e-post kan man anmäla det senast den 23 januari till: uppsala.tingsratt.e2@dom.se

Kostnaden för USB-minnet kommer att bli 148 kr om man hämtar det i tingsrättens reception och 159 kr om man vill ha det skickat per post. Man kan betala via faktura och ska vid beställningen ange fakturaadress. Sammanfattningen skickas kostnadsfritt.

Pressträff

Tingsrätten kommer att anordna en pressträff i anslutning till att domen meddelas. Pressträffen kommer att hållas fredagen den 24 januari 2020 kl. 14.15 i sal 11 på Uppsala tingsrätt. Medverkande på pressträffen kommer att vara:

Maria Wetterstrand, rådman och domare i målet

Annika Folkeson, rådman och domare (referent) i målet

Rasmus Reinerstam Lönnerberg, beredningsjurist och protokollförare i målet

Madeleine Westergren, handläggarchef, ansvarig handläggare t.o.m. den 1/9-19

Nima Hosseinzadeh, ansvarig domstolshandläggare från den 1/9-19

En sammanfattning av domen samt ett pressmeddelande kommer att finnas tillgängliga vid pressträffen.

Anmälan till pressträffen sker senast den 23 januari till: uppsala.tingsratt.e2@dom.se

För frågor, kontakta Nima Hosseinzadeh, nima.hosseinzadeh@dom.se