Domarutnämningar

2023-06-08

Tomas Kjellgren att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping Erik Hannus att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping Anna Lander att vara rådman i Norrköpings tingsrätt Sebastian Lindroth att vara rådman i Växjö tingsrätt