Domar: Verksamhetskrav gäller hela anbudsgivaren

2020-09-28

Arbetsförmedlingen har i flera upphandlingar reserverat deltagande för leverantörer som utgör skyddade verkstäder eller vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration enligt 4 kap. 18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Klagandena i målen, Piteå församling, Linde Bergslags församling, Stockholms Stadsmission, Ideella föreningen Skyddsvärnet med firma Skyddsvärnet, By-Folkärna pastorat och Stiftelsen Bräcke Diakoni har uteslutits ur upphandlingarna med motiveringen att de inte uppfyller verksamhetskravet. Enligt klagandena behöver dock inte en skyddad verkstad eller en sådan leverantör som avses vara en egen juridisk person utan kan vara en organisatorisk enhet inom en juridisk person. Motparten Arbetsförmedlingen delar inte den uppfattningen.

Kammarrätten har idag, i sex domar som rör de reserverade upphandlingarna, bedömt att verksamhetskravet ska bedömas mot hela anbudsgivarens verksamhet. Kammarrätten har även bedömt att Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag har varit tydligt.

Ordförande i målet var skiljaktig.