Domar i mål om inkomstskatt

2019-04-03

Fråga om inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelades till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17.