Domar i mål om förhandsbesked om punktskatt

2018-12-27

Vissa elektronikvaror är belagda med en särskild punktskatt, s.k. kemikalieskatt. De varor som omfattas av skatten definieras genom hänvisning till KN-nummer – ett slags varukoder – i EU:s gemensamma tulltaxa. Skatten beräknas med utgångspunkt i varornas nettovikt.

Två bolag ansökte om förhandsbesked för att få veta hur skatten ska beräknas när skattepliktiga och inte skattepliktiga varor förpackas tillsammans i ett paket. I det ena målet var det fråga om en bärbar dator och en extern datormus som såldes separat men sampaketerades i en gemensam transportförpackning vid leverans till kunden. Det andra målet gällde ett produktpaket bestående av en gateway (en produkt som skickar och tar emot signaler för fjärrstyrning av olika funktioner) och ett antal andra produkter såsom mottagare och sensorer.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att lagens hänvisning till EU:s tulltaxa innebär att det är det EU-rättsliga tullregelverket som avgör om en viss vara är skattepliktig eller inte och om produkter som samförpackas och säljs tillsammans ska anses utgöra en enda eller flera varor i kemikalieskattehänseende.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att det i fallet med datorn och datormusen var fråga om två separata varor och att hänsyn endast skulle tas till den skattepliktiga varan, dvs. datorn, när skatten beräknades. I det andra målet avvisades ansökningen eftersom domstolen ansåg att beskrivningen av produkterna inte var tillräckligt utförlig för att kunna läggas till grund för ett förhandsbesked.

Bifogade filer: Mål nr 4035-18 Mål nr 2821-18 Senast ändrad: 2018-12-27