Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2023-04-24

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall där de försäkrade har arbetat hemifrån under coronapandemin och skadat sig.

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att vid arbete i hemmet uppkommer en gränsdragningsproblematik när det gäller vad som hör till arbetslivet respektive till privatlivet. Det finns därför anledning att inta en viss restriktivitet när det gäller bedömningen av om det föreligger ett samband mellan ett olycksfall som inträffar i hemmet och den försäkrades arbete. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en första förutsättning är att olyckan inträffar när den försäkrade utför sitt arbete. En andra förutsättning är att olyckan inte till övervägande del har sin grund i privatlivet. Högsta förvaltningsdomstolen har även bedömt att det saknar betydelse om arbetet i hemmet har skett frivilligt eller om det har varit beordrat av arbetsgivaren.

I båda fallen fann Högsta förvaltningsdomstolen att det inte var fråga om arbetsskada. De enskilda hade därför inte rätt till ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen.