Dom: Oriktig uppgift gav felaktigt taxeringsbeslut

2020-12-21

Den oriktiga uppgiften har medfört att deras taxeringsbeslut har blivit felaktiga. Samtliga förutsättningar för eftertaxering har ansetts uppfyllda. Det saknas också skäl att jämka det skattetillägg som Skatteverket har beslutat om.