Dom om val av nytt presidium i Kinda kommun

2021-03-30

Kommunfullmäktige i Kinda kommun beslutade den 1 februari 2021 att välja ett nytt presidium till kommunstyrelsen. Till följd av beslutet fattades samma dag beslut att välja en ny ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förvaltningsrätten konstaterar i dagens dom att besluten inte strider mot aktuell bestämmelse i kommunallagen.

- Valet av ny ordförande har fått stöd av en majoritet bland de röstande ledamöterna. Utfallet har haft ett annat utfall än tidigare val och utfallet har berott på att partierna i fullmäktige samverkar på ett nytt sätt. Majoriteten har därmed förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.