Dom om regler för rörlighet för högre studier

2023-04-03

Migrationsöverdomstolens dom gäller systemet med underrättelse enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen. Systemet, som har till uppgift att underlätta rörlighet för studerande från länder utanför unionen som kommer till unionen för att studera på eftergymnasial nivå, innebär att den studerande vid en kortare vistelse i det andra studielandet i dessa fall inte behöver söka uppehållstillstånd där.

- En förutsättning för att den förenklade hanteringen ska gälla är dock att den studerande kan visa att uppehållståndet i det första studielandet även omfattar studierna i det andra, säger kammarrättsrådet Eva Gullfeldt.

I det fall som ligger till grund för den prejudicerande domen var så inte fallet. Domen innebär i praktiken att den studerande behöver söka ett uppehållstillstånd även i Sverige.

UM 10638-22pdf