Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat

2021-09-06

 Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-09-06

 En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hänvisa till att en viss organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag.

Share Öppna i ny flik

Dom om nya Vasahallen i Linköping

2021-09-06

 Mark- och miljööverdomstolen har idag avslagit ansökan om bygglov för den nya Vasahallen i Linköping.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord på Dumme mosse

2021-09-03

 Den 43-årige man som åtalats för bland annat mord vid Dumme mosse, har idag dömts av Jönköpings tingsrätt. Mannen döms i enlighet med åtalet till fängelse i sexton år.

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mord

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en man till 18 års fängelse för att ha mördat sin fru.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och grov mordbrand

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en 27-årig man, som har dödat sin sambo och därefter tänt eld på deras gemensamma bostad, för mord och grov mordbrand. Straffet bestäms till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-02

 Regeringen har 2 september 2021:

Share Öppna i ny flik

Beslutet att återkalla ett godkännande som huvudman för skolverksamhet står fast

2021-09-01

 Förvaltningsrätten anser att Skolinspektionen har haft skäl att återkalla Al-Azhar Stiftelsen Örebros godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Örebro kommun. Förvaltningsrätten har därför idag avslagit stiftelsens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande en incident under en internationell ishockeymatch

2021-09-01

 Mellan den 6 september 2021 kl. 9.00 och den 10 september 2021 hålls huvudförhandling i det mål som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017 i Gävle.

Share Öppna i ny flik

Reglerna om förnyelse av försäkring förklaras

2021-09-01

 Försäkringstagaren och hans familj skulle på grund av studier bo i Thailand under en period. För familjens vistelse där tecknade försäkringstagaren en konsumentförsäkring för tillfällig utlandsvistelse. Försäkringen förnyades vid några tillfällen för olika långa perioder. Försäkringsbolaget nekade sedan att förnya försäkringen. Försäkringstagaren ville i domstol få fastställt att familjen hade rätt att förnya försäkringen. Högsta domstolen kom fram till att parterna hade avtalat på ett sådant sätt att försäkringstagaren inte hade rätt att förnya försäkringen....