Dom om mord i motionsspår i Eskilstuna

2022-04-06

En nu 35-årig man har stått åtalad för att tillsammans med en annan okänd person skjutit en 41-årig man med ett flertal skott. I en dom i juli 2019 frikände tingsrätten mannen. Hovrätten anser dock att bevisningen är så stark att åklagarna med marginal uppfyllt sin bevisbörda. Den tilltalades DNA har säkrats på det mordvapen som hittades av polisen i skogen samma kväll som mordet. Nationellt forensiskt centrum (NFC) har dessutom i ett utlåtande i hovrätten angett att det är minst 100 gånger mer sannolikt att 35-åringen använt vapnet vid brottstillfället än att han gjort det vid något tidigare tillfälle samma månad. Vidare har det från 35-åringens telefon ringts ett samtal till offret kort tid före mordet och mannens DNA har påträffats på en motorcykel som kan ha använts som flyktfordon.I hovrätten har åklagarna även åberopat nya uppgifter från en man som i media beskrivits som en s.k. informatör för polisen. Mannen har uppgett att 35-åringen erkänt mordet för honom. Hovrätten anser dock att mannens uppgifter måste värderas mycket försiktigt och konstaterar att de inte har varit nödvändiga för att styrka åtalet.I december 2021 dömde Svea hovrätt i ett annat mål 35-åringen till 12 års fängelse för ett mordförsök som begicks i Eskilstuna i maj 2021. Nu undanröjer hovrätten det fängelsestraffet och dömer 35-åringen till livstids fängelse som gemensam påföljd för mordet i augusti 2018 och mordförsöket i maj 2021.- Hovrätten anser det finns så många försvårande omständigheter att 35-åringen ska dömas till livstids fängelse för de två gärningarna, sägerSusanne Sundberg, rättens ordförande.Hovrätten dömer även en 24-årig man till två års fängelse för försök till grovt vapenbrott. Några veckor efter mordet i Årbyskogen försökte mannen, som var bekant med 35-åringen, att komma åt mordvapnet som hade gömts i skogen. Gömman stod under bevakning av polisen och mannen greps efter att han varit framme och gjort grävande rörelser på platsen.