Dom om mord i Limhamn

2022-06-22

Det var tidigt på morgonen den 9 januari 2022 som en kvinna påträffades avliden i sin bostad i stadsdelen Limhamn i Malmö. Hennes skador var sådana att polisen genast misstänkte brott. Kvinnans make greps samma morgon misstänkt för att ha berövat sin hustru livet. Paret träffades som unga och hade levt hela sitt vuxna liv tillsammans.

 

Mannen har vidgått att han företagit de handlingar som ledde till kvinnans död. Han har ändå haft inställningen att han inte gjort sig skyldig till brott eftersom han vid tidpunkten för gärningen befann sig i ett sådant psykotiskt tillstånd att han inte varit medveten om sitt handlande. Tingsrätten kommer fram till att det är bevisat att mannen har utsatt kvinnan för flera allvarliga våldshandlingar, bland annat har han stuckit och skurit henne i halsen. Tingsrätten bedömer att mannen i stunden var medveten om sitt handlande och agerade med avsikt att döda kvinnan. Eftersom mannen oprovocerat angripit kvinnan i deras gemensamma hem vid en tidpunkt då kvinnan sov ska han därför dömas för mord.

 

Den dömde mannen har bedömts lida av en allvarlig psykisk störning. Påföljden bestäms därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Särskild utskrivningsprövning innebär att det är en domstol som beslutar när vården ska upphöra.